Sastoji se od pet desetica, a svaka desetica obuhvaća jedan Očenaš, deset Zdravomarija i završni Slava Ocu. Kao uvod moli se Vjerovanje, Očenaš i tri Zdravomarije. Kod svake desetice razmatra se po jedno otajstvo iz Isusova života. Otajstva se dijele na radosna (događaji vezani uz Isusovo rođenje i djetinjstvo), žalosna ( Isusova muka i smrt) i slavna (Isusovo uskrsnuće i proslavljenje). Osim radosnih, žalosnih i slavnih otajstava, papa Ivan Pavao II. uveo je za cijelu Crkvu pet novih otajstava. To su otajstva svjetla (obuhvaćaju Isusov javni život). Molitva krunice nastala je u  srednjem vijeku u redovničkim zajednicama, a legenda je pripisuje sv. Dominiku. I mi se na svibanjskoj pobožnosti okupljamo „oko Marije“ u nastojanju da se što dublje susretnemo s Isusom Kristom. Ova pobožnost pomaže nam da osjetimo Marijinu vjeru i njezinu ljubav prema Bogu i ljudima. Nastojimo da povjerenje koje je ona sidrila u Božjoj snazi i njegovu naumu dotakne i nas kako bi po uzoru na Mariju srcem spoznali i vjerom prihvatili mnoga životna pitanja koja često ne razumijemo. Neka ona koja je blagoslovljena zato što je povjerovala, dotakne čežnju našega srca, neka nam se smiluje njezin pogled i neka riječi njezina blagoslova prate naše životne hodove.  Majko Marijo, budi uz nas, zagrli nas svojom majčinskom nježnošću, dopusti da ti budemo blizu, ohrabri nas kako bismo i mi mogli otvoriti se Bogu u povjerenju srca te, nadilazeći vlastita ograničenja, zasjati poput tebe kao svjetlo na svim našim životnim putevima. Važno je napomenuti da se u našoj Hrvatskoj katoličkoj Misiji am Niederrhein Moers moli svake nedjelje krunica prije svete mise. U crkvi Svete Marije u Dinslakenu - Lohberg i u crkvi Svetog Martina u Repelenu. Obićno smo uobičavali kroz svibanj i listopad moliti krunicu u misijskoj kapeli Sv. Leopolda Bogdana Mandića, međutim kako se trenutno nalazimo u vremenu pandemije Covid 19, to sad nismo u mogućnosti zbog ne odgovarajućih uvijeta. 
 • KAKO SE MOLI SVETA KRUNICA
 • Držeći križić krunice u ruci, prekrižimo se i molimo Apostolsko vjerovanje. Nakon Apostolskog vjerovanja moli se Oče naš, tri Zdravo Marijo i Slava Ocu, a zatim Oče naš, deset puta Zdravo Marijo i Slava Ocu. Iza riječi Isus kod svake Zdravo Marijo dodaju se odgovarajući zazivi vjere, ufanja i ljubavi te pojedinih otajstava.
 • Na tri zrna
 • 1.      Koji neka nam umnoži vjeru.
 • 2.      Koji neka nam učvrsti ufanje.
 • 3.      Koji neka nam usavrši ljubav.
 •  
 •  
 • Radosna otajstva
 •  
 • mole se ponedjeljkom i subotom
 • 1.      Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 • 2.      Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 • 3.      Koga si, Djevice, rodila.
 • 4.      Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 • 5.      Koga si, Djevice, u hramu našla.
 •  
 • Žalosna otajstva
 • mole se utorkom i petkom
 • 1.      Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 • 2.      Koji je za nas bičevan bio.
 • 3.      Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 • 4.      Koji je za nas teški križ nosio.
 • 5.      Koji je za nas raspet bio.
 •  
 • Slavna otajstva
 • mole se srijedom i nedjeljom
 • 1.      Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 • 2.      Koji je na nebo uzašao.
 • 3.      Koji je Duha Svetoga poslao.
 • 4.      Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 • 5.      Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
 •  
 • Otajstva svjetla
 • mole se četvrtkom
 • 1.      Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 • 2.      Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 • 3.      Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
 • 4.      Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 • 5.      Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.
 • Napomena: Na početku i na kraju sv. krunice može se dodati ovaj zaziv:
 • O, Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede, koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.
 • Poslije svake desetke može se dodati:
 • O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.