»Bog nije poslao Sina na svijet da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu.« (Iv 3, 17)

Korizmeno vrijeme je vrijeme posebne pobožnosti prema muci i smrti Kristovoj. Katolici na poseban način kroz korizmu njeguju pobožnost križnog puta i tako intenzivno razmišljaju o tajnama Kristove patnje i boli.
Latinski: Via crucis ili via dolorosa. Pobožnost križnog puta nastala je kao plod hodočašća vjernika u Jeruzalem i Svetu zemlju i obilaženja mjesta kojima je Isus prolazio noseći križ. Broj se postaja kroz povijest mijenjao. Križni put najprije je imao sedam, zatim dvanaest, te naposlijetku četrnaest postaja koje je potvrdio papa Klement XII. 1731. godine.
U hrvatskom narodu pobožnost križnog puta vrlo je raširena te se u pojedinim svetištima nalaze postaje na otvorenom. U Republici Hrvatskoj najpoznatije postaje križnog puta nalaze se u Mariji Bistrici, na brijegu sa stražnje strane crkve. U Bosni i Hercegovini najpoznatije i najljepše postaje križnog puta nalaze se u Vitezu, Mali Mošunj, na brdu Kalvariji.
Postaje križnog puta:
1. Isusa osuđuju na smrt
2. Isus prima na se križ
3. Isus pada prvi put pod križem
4. Isus susreće svoju svetu Majku
5. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
6. Veronika pruža Isusu rubac
7. Isus pada drugi put pod križem
8. Isus tješi jeruzalemske žene
9. Isus pada treći put pod križem
10. Isusa svlače
11. Isusa pribijaju na križ
12. Isus umire na križu
13. Isusa skidaju s križa
14. Isusa polažu u grob
I naša se zajednica uključuje u korizmene pobožnosti križnog puta. Pobožnost križnog puta molit ćemo svakog korizmenog petka od 17:30 sati u kapeli crkve sv. Martina u Repelenu.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija!

D.L